bij zorgverlening

Help ruimte te maken voor hulpverlening

“Mensen vragen vaak waarom we niet meteen met de patiënt naar het ziekenhuis rijden. Maar juist ter plekke doen we heel veel: we verlenen direct de zorg die de patiënt nodig heeft.”

“We hebben alle apparatuur bij ons. Een ambulance is eigenlijk een rijdend ziekenhuis.” 

“Die eerste minuten zijn erg belangrijk. Wij zorgen ervoor dat de patiënt stabiel naar het ziekenhuis kan worden vervoerd.”

Kunnen we ook op jou rekenen?

“Stel dat jij daar ligt en iemand filmt jou?” De mensen van de ambulance in gesprek over onder meer privacy bij ambulancehulpverlening. 

Op de mensen van de ambulance kun je altijd rekenen. Kunnen zij ook op jou rekenen? Bijvoorbeeld als het gaat om ruimte maken voor zorgverlening en privacy van de patiënt?

Tips van de mensen van de ambulance

De mensen van de ambulance vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. Ook geven ze aan hoe u hén kunt helpen. Zodat iemand in een noodsituatie zo snel mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt. 

“Zorg dat we duidelijk weten op welk adres we moeten zijn. Bijvoorbeeld door de voordeur alvast op een kier te zetten, iemand ons te laten opwachten, lichten in huis aan te doen of de alarmlichten van de auto voor de deur aan te zetten.”

We vragen het in het belang van de patiënt

“Als ergens op straat iets gebeurt, zijn mensen vaak nieuwsgierig. Begrijpelijk. Maar nieuwsgierigheid mag hulpverlening niet in de weg zitten. Houd voldoende afstand.”

“U helpt ons enorm als we de ruimte krijgen om ons werk te doen, namelijk ter plekke die belangrijke eerste zorg verlenen.”

Een veilige omgeving voor spoedzorg

De mensen van de ambulance vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. Ook geven ze aan hoe u hén kunt helpen. Zodat iemand in een noodsituatie zo snel mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt. 

“Honden reageren nog wel eens heftig als we aan hun baasje komen.”

Hoe kun je als omstander de professionals helpen?

De mensen van de ambulance vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. Ook geven ze aan hoe u hén kunt helpen. Zodat iemand in een noodsituatie zo snel mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt.

Wees open en eerlijk

De mensen van de ambulance vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. Ook geven ze aan hoe u hén kunt helpen. Zodat iemand in een noodsituatie zo snel mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt. 

“Om direct te doen wat nodig is voor de patiënt is het belangrijk dat we goede informatie krijgen. Wees open en eerlijk over wat er aan de hand is. Ook als er alcohol of drugs in het spel is. Bedenk: wij zijn geen politie. We komen spoedzorg verlenen.”

Tips van de mensen van de ambulance

Meldkamercentralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. Ook geven ze aan hoe u hén kunt helpen. Zodat u in een noodsituatie zo snel mogelijk de juiste hulp en zorg krijgt.

Als je 112 belt

Wat is belangrijk om te weten als u denkt dat er een ambulance nodig is? Wat gebeurt er als u 112 belt? Wist u dat dan meteen de zorgverlening al start? In de meldkamer werken mensen met een verpleegkundige achtergrond. Hoe helpt de meldkamercentralist ambulancezorg u de eerste cruciale minuten door terwijl de ambulance onderweg is?

Lees meer

In het verkeer

Wat kunt u het beste doen als er in het verkeer een ambulance aankomt met zwaailicht en sirene? Waarom rijdt een ambulance soms juist langzaam? Hoe belangrijk is dat voor de patiënt achterin? Voor iedereen in het verkeer geven ambulancechauffeurs hun tips.

Lees meer