Werken bij2021-05-06T12:13:23+00:00

/// Werken in de ambulancezorg, elke dag een uitdaging

Je weet vooraf nooit hoe een dag loopt. Je weet wel altijd waar je het voor doet. Als ambulancemedewerker maak je voor elke patiënt het verschil. In een levensbedreigende situatie waar je acute zorg verleent of in vooraf ingeplande ritten waar je het een patiënt zo comfortabel mogelijk maakt. Ambulancezorg is teamwerk tussen de meldkamercentralist, de ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige. Binnen elke functie zijn verschillende niveaus. Regionale Ambulancevoorzieningen bieden laag-, midden- en hoogcomplexe ambulancezorg. Daardoor zijn er diverse instap- en doorgroeimogelijkheden.

Laag- of middencomplexe ambulancezorg. Voorspelbare, niet levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld vervoer van een patiënt met stabiel vitale functies van het ene ziekenhuis naar het andere. Middencomplexe ambulancezorg: complexere zorgvraag passend bij wat de verpleegkundige kan bieden. Ambulanceteam: chauffeur en een verzorgende of verpleegkundige. Nooit spoedeisend.

Hoogcomplexe ambulancezorg. Spoedeisend ambulancezorg. De patiënt is in direct levensgevaar is of heeft heel snel zorg nodig omdat sprake kan zijn van ernstige gezondheidsschade. Nauwe samenwerking tussen ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur.

Informatie over functies

Op deze pagina’s vind je informatie over de functies van ambulanceverpleegkundige, meldkamercentralist ambulancezorg, ambulancechauffeur en zorgambulancemedewerker. Voordat je volledig zelfstandig aan de slag kan als ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur op de ambulance of als verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg, moet je met goed gevolg een (post-) initiële opleiding afronden. Deze CZO-erkende opleidingen kennen zowel een theorie als een praktijkdeel. Om deze opleidingen te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening dus een vereiste.

Waar zijn nu vacatures?

Bij diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) zijn momenteel vacatures. Je vindt ze in dit overzicht. Vooral gezocht zijn ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten ambulancezorg. Voor de nieuwste vacatures kun je ook Werken in de ambulancezorg op twitter volgen.

/// Verzorgende laagcomplexe ambulancezorg

Er zijn voor kwetsbare patiënten

Je begeleidt allerlei patiënten, vaak kwetsbaar, soms in de war. Ze hebben planbare, laagcomplexe zorg nodig, bijvoorbeeld omdat ze naar een zorginstelling moeten voor onderzoek of opname. Je stelt patiënten gerust, informeert hen (en hun familie) zodat ze weten wat hen te wachten staat. Je werkt praktisch en doortastend, doet wat er nodig is, je verleent de benodigde zorg en ADL-activiteiten. Samen met jouw collega zorg je ervoor dat het vervoer met de ambulance comfortabel is.

Belangrijkste competenties: sociaal, geduldig, zelfstandig, gericht op samenwerking, invoelend.

Opleiding: Mbo 3. Je hebt meerdere jaren werkervaring in een klinische of thuiszorgsetting. Voordat je aan de slag gaat als verzorgende laagcomplexe ambulancezorg volg je een erkende functiegerichte scholing tot verzorgende laagcomplexe ambulancezorg. Om deze scholing te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg

Zorgzaam voor de patiënt

Je verzorgt en verpleegt patiënten voor en tijdens het vervoer, bijvoorbeeld van en naar een zorginstelling. Het gaat daarbij om niet spoedeisende zorg. Je bewaakt de vitale functies van de patiënt. Verslechtert de situatie? Dan verricht je zelfstandig verpleegkundige handelingen, binnen de inzetcriteria en op basis van protocollen of je roept extra hulp in. Ook in onverwachte situaties blijf je daadkrachtig. Je zorgt, onder meer met aanwijzingen en opdrachten, voor een goede samenwerking met de chauffeur. Patiënten en familie geef je uitleg, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook psychiatrische patiënten weet je op de juiste toon of een goede manier aan te spreken.

Belangrijkste competenties: zelfstandig, deskundig, vertrouwen wekken, communicatief, invoelend.

Opleiding: Mbo 4 en een erkend diploma Basic Life Support met AED. Je hebt meerdere jaren werkervaring in een klinische of thuiszorgsetting. Voordat je aan de slag gaat als verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg volg je een erkende functiegerichte scholing tot verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg. Om deze scholing te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Ambulanceverpleegkundige

Verantwoordelijkheid en vrijheid

Je bent pragmatisch zijn en onderscheidt snel hoofd- en bijzaken. Daarbij blijft je gestructureerd en zorgvuldig handelen. Je kunt goed contact maken met mensen – patiënten, omstanders, collega’s van andere hulpdiensten – in de meest uiteenlopende situaties. Wat er ook gebeurt, je blijft kalm, doortastend en gestructureerd werken. Je durft zelfstandig te beslissen over de zorg voor de patiënt. Spoedzorg verleen je samen. Je overlegt en werkt nauw samen met de ambulancechauffeur, bij de zorgverlening en in het contact naar naasten van de patiënt en omstanders.

Belangrijke competenties: samenwerken, improviseren, omgaan met hectiek.

Opleiding:BIG-geregistreerde verpleegkundigen kunnen instromen in de CZO-erkende opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (theorie en praktijkdeel). Voor IC-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en CCU-verpleegkundigen is een verkorte opleiding. Om de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Ambulanceprofessionals in opleiding over hun eerste ervaringen in het vak

/// Verpleegkundig centralist

Hier begint de spoedzorg

Als verpleegkundig centralist ambulancezorg bepaal je, op basis van de vragen die je aan de 112-beller stelt, of een ambulance nodig is, en zo ja, met welke urgentie. Mogelijk is er andere zorg nodig. Je adviseert de 112-beller dan om bijvoorbeeld contact op te nemen met de huisarts. Als verpleegkundig centralist heb je contact met uiteenlopende partijen in de zorgketen en andere hulpdiensten, de politie en brandweer bijvoorbeeld. Als het nodig is, ben je in staat rust te brengen voor de beller. Je geeft uitleg of de eerste zorginstructies als dat nodig is, soms geef je de 112-beller instructies om alvast te starten met reanimeren.

Belangrijke competenties: communicatieve vaardigheden, samenwerken, besluitvaardig, stressbestendig.

Opleiding: BIG-geregistreerde verpleegkundigen kunnen instromen in de CZO-erkende opleiding tot verpleegkundig centralist (praktijkopleiding met een theoriecomponent). Om deze opleiding te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Uitgiftecentralist

Logistieke rechterhand van verpleegkundig centralist

Nadat duidelijk is welke (spoedeisende) zorg de patiënt nodig heeft, zorg jij voor het logistieke proces. Je geeft het ambulanceteam opdracht om naar de bewuste patiënt te gaan. Je voorziet het ambulanceteam van alle informatie die de meldkamercentralist ambulancezorg heeft uitgevraagd tijdens de 112-melding. Je houdt contact met het ambulanceteam en wisselt aanvullende informatie uit. In het geautomatiseerde meldkamersysteem verwerk je ingekomen meldingen. Ook coördineer je de inzet van eventuele (aanvullende) hulpdiensten. Verder zorg je dat alle ambulances goed verspreid staan in de regio, zodat elke patiënt die in levensgevaar is binnen 15 minuten bereikt kan worden, en blijf je geïnformeerd over de capaciteit van ziekenhuizen.

Belangrijkste competenties: kalm blijven onder druk, overzicht houden, zorgvuldig, systematisch, plannen, helder en doelgericht communiceren.

Opleiding: Mbo 3. Voordat je aan de slag gaat als uitgiftecentralist volg je een erkende functiegerichte scholing tot uitgiftecentralist. Om deze scholing te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Meldkamercentralisten ambulancezorg in opleiding over hun eerste ervaringen in het vak

/// Chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

Veilig vervoer en assistentie

Je zorgt voor veilig en comfortabel vervoer van patiënten in niet-spoedeisende situaties, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis of een zorginstelling. Je zorgt dat de ambulance en aanwezige apparatuur in orde zijn en dat hulpmiddelen en medicatie op voorraad zijn. Natuurlijk zorg je onderweg voor een passende rijstijl. Als chauffeur assisteer je bij de zorg, leg je materialen en middelen klaar, assisteer je bij het aansluiten van bijvoorbeeld een hartmonitor en maak je medicatie klaar. Je werkt als team samen met de verzorgende of verpleegkundige. Ook in onverwachte situaties blijf je praktisch en doelgericht. Je brengt rust waardoor de patiënt en je collega zich veilig bij je voelen.

Belangrijkste competenties: positief, communicatief, rustige uitstraling, gericht op samenwerking, praktisch.

Opleiding: minimaal Mbo 3, diploma Basic Life Support met AED en een erkend Europees EHBO-diploma, rijbewijs B en C1. Voordat je aan de slag gaat als chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg volg je een erkende functiegerichte scholing tot chauffeur. Om deze scholing te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

/// Ambulancechauffeur

Veilig vervoer en medische assistentie

Je zorgt voor veilig en efficiënt vervoer van de patiënt. Tijdens de zorgverlening aan de patiënt heb je oog en aandacht voor omstanders. Wanneer de ambulanceverpleegkundige focust op de patiënt, heb jij ook oog voor de omgeving. Je geeft aandacht aan omstanders, staat ze te woord en brengt rust. Ook let je op de veiligheid van de werkplek. Je verleent medische assistentie en werkt nauw samen met de ambulanceverpleegkundige. Je bent getraind in wagenbeheersing en veilig en comfortabel vervoer voor de patiënt, soms op volle snelheid, soms juist zo rustig en beheerst mogelijk, afhankelijk van de situatie van de patiënt.

Belangrijke competenties: stressbestendig, samenwerken, communicatieve vaardigheden.

Opleiding: minimaal mbo-3 of gelijkwaardig, aangevuld met een diploma Basic Life Support met AED, rijbewijs B en C1. Voordat je volledig zelfstandig aan de slag kunt als ambulancechauffeur, moet je met goed gevolg de CZO-erkende opleiding tot ambulancechauffeur afronden (praktijkopleiding met theoriecomponent). Om deze opleiding te kunnen volgen, is een dienstverband bij een Regionale Ambulancevoorziening een vereiste.

Aanvullende informatie

Hier vind je de informatie over de opleiding, de aannameprocedure, de arbeidsvoorwaarden en werkbeleving.

Kijk hier voor actuele vacatures bij de RAV’s. Volg ‘De mensen van de ambulance op twitter. Voor de nieuwste vacatures kun je ook Werken in de ambulancezorg op twitter volgen.

Het Echte Werk

In dit blog lees je wat ambulancemedewerkers zoal meemaken, bijzondere, ontroerende of juist hele dagelijkse dingen, en hoe ze daarmee omgaan.

Interviews

Hier vind je enkele interviews met ambulanceverpleegkundigen in opleiding.