Zo werkt de meldkamer ambulancezorg2019-08-12T14:48:33+00:00

Zo werkt de meldkamer ambulancezorg

Het noodnummer 112 mag u bellen als u denkt dat
 er met spoed politie, brandweer of ambulancezorg nodig is. Een ambulance kan nodig zijn als u meent dat iemand in levensgevaar is. Bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie. Ook als u het niet vertrouwt of het gevoel heeft dat direct zorg nodig is, belt u 112.

Niet acuut? Bel de huisarts.

Heeft u gezondheidsklachten, maar is er niet direct zorg nodig? Dan is de huisarts uw eerste aanspreekpunt. De huisarts bepaalt, vaak in overleg met u, of ambulancezorg toch nodig is. Als dat inderdaad zo is, belt de huisarts een ambulance voor u. Huisartsen zijn meestal op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar. Heeft u buiten deze tijden medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Bel dan de huisartsenpost. Ook als u ongerust bent of twijfelt of het verantwoord is om te wachten, kunt u de huisartsenpost bellen voor advies.

Het eerste aanspreekpunt.

Wie in Nederland met een mobiele telefoon 112 belt, krijgt eerst de landelijke meldkamer aan de lijn. Belt u met een vast telefoontoestel, dan komt u direct binnen in de meldkamer in uw regio. In beide gevallen vraagt de centralist in welke plaats hulp nodig is en wélke hulp: politie, brandweer of ambulancezorg. U geeft aan dat u belt voor een medisch spoedgeval of zegt bijvoorbeeld: 
“Ik denk dat er een ambulance nodig is.” Daarna wordt u meteen doorverbonden met de meldkamercentralist ambulancezorg in uw regio. Dat is iemand met
 een verpleegkundige achtergrond. De zorgverlening begint nu direct.

Wel of geen ambulance nodig?

Is er inderdaad met spoed medische zorg nodig, dan gaat de ambulance die beschikbaar is snel naar u toe. Hierover beslist de meldkamercentralist ambulancezorg. Die heeft alle deskundigheid om snel te beoordelen of een ambulance nodig is – en hoe snel die moet komen.

Ambulances verdeeld over de regio.

Er zijn ruim 800 ambulances, verdeeld over zo’n 230 ambulanceposten in het hele land. Wie met spoed een ambulance nodig heeft, moet erop kunnen rekenen dat er een beschikbaar is in de buurt. De meldkamercentralist ambulancezorg houdt steeds in de gaten of de ambulances goed over de regio verdeeld zijn.

Alleen voor echte noodgevallen.

Het kan ook voorkomen dat de meldkamercentralist ambulancezorg beslist dat geen ambulancehulpverlening nodig is. Dat is altijd een zorgvuldige afweging. Er komt dan geen ambulance, maar de beller krijgt advies met wie hij of zij contact kan opnemen, bijvoorbeeld de huisarts of in een enkel geval direct het ziekenhuis (afdeling Spoedeisende Hulp, SEH). De ambulance blijft zo beschikbaar voor de echte noodgevallen.

Advies en zorginstructies.

De meldkamercentralist ambulancezorg geeft aan de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur alle beschikbare informatie door over de patiënt naar wie zij onderweg zijn. Als 112-beller krijgt u telefonisch al de eerste zorginstructies en adviezen van de meldkamercentralist ambulancezorg.

Download de folder over ambulancezorg