De zorgverlening die ter plekke nodig is2019-01-24T16:53:04+00:00

De zorgverlening die ter plekke nodig is

Wat is er gebeurd?

Voor wie op een ambulance wacht, duurt een minuut soms een eeuwigheid. Zodra de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur er zijn, proberen ze zoveel mogelijk informatie te krijgen over de situatie. Ze observeren wat er is gebeurd. Ook dat kost even tijd.

Een team voor hoogwaardige zorg.

De ambulanceverpleegkundige is ervoor opgeleid om zelfstandig ter plekke hoogwaardige zorg te verlenen. Waar dan ook, onder alle omstandigheden. De ambulancechauffeur is erop getraind om medische assistentie te verlenen. Als team zijn ze zeer goed op elkaar ingespeeld. Met de eerste zorg kunnen de ambulanceverpleegkundige en -chauffeur soms een cruciaal verschil maken.

Veiligheid voor de patiënt.

Ambulancehulpverleners werken volgens vaste methodieken. Alles draait om de beste zorg voor de patiënt en zijn of haar veiligheid. Als een patiënt nek-, rug- of hersenletsel heeft, is het belangrijk dat de patiënt stabiel vervoerd wordt. De ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur zorgen daar in goede samenwerking voor.

Zorg onderweg.

Onderweg naar het ziekenhuis gaat de behandeling soms gewoon door achter in de ambulance. De ambulanceverpleegkundige zit naast de patiënt en is bezig.

Waar gaat de patiënt naartoe?

De ambulance brengt de patiënt naar een ziekenhuis dat de meest geschikte zorg biedt voor zijn of haar ziekte of letsel. Dit is niet altijd het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Samenwerking.

In de zorg werken de mensen van de ambulance veel samen met onder andere verloskundigen, huisartsen en ziekenhuizen. Ook met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg werken ze samen, bijvoorbeeld als een psychiatrische patiënt vervoerd moet worden voor een gedwongen opname. De mensen van de ambulance werken natuurlijk ook samen met hulpverleners van onder meer politie en brandweer.

Download de folder over ambulancezorg